สวัสดีเพื่อน ๆ นพต.36  รร.ภ.5 ทุกท่าน  ขอใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นศูนย์การติดต่อรับทราบข่าวสารระหว่างสมาชิก ซึ่งก็นานมากแล้วที่เรา ๆ ท่าน ๆ ได้จบจากสถาบันแห่งนี้ ในยามนี้บางโอกาสก็ทำให้คิดถึงกันบ้าง เมื่อครั้งร่วมทุกข์ ร่วมสุข ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาด้วยกัน  คิดถึงกันเมื่อไหร่ก็แวะมา  web แห่งนี้จะพยายามรวบรวมข่าวสารของเพื่อนๆ จากแหล่งต่างๆ อาทิ ความเคลื่อนไหวทาง Facebook,  Line  ซึ่งหลายคนอาจพลาดโอกาสไม่ได้ติดตาม ก็มารับข้อมูลผ่านช่องทางนี้ได้เลย  จะพยายามมาเพิ่มข้อมูลให้เรื่อยๆ ครับ

 

ภาพกิจกรรมพบปะสังสรรค์ นพต.36 รร.ภ.5 รวมรุ่นใหญ่  อ.แม่สอด  23 กุมภาพันธ์ 2556

560223พบปะสังสรรค์ นพต.36 อ.แม่สอด

ภาพโดย : วัชรพงษ์ ธรรมวงศ์ /ประเทือง ศรีทิพย์/ยุโรป  เนียมราษี/
สุรพันธ์ เทียรฆนิธิกุล/ประกิจ พูลหน่าย/ชูชีพ พุ่มเฉี่ยว/

ภาพกิจกรรมพบปะสังสรรค์ นพต.36 รร.ภ.5 เชียงใหม่  19 มกราคม 2556

560119พบปะส่งสรรค์ นพต.36 กิจกรรมที่ 1

560119กิจกรรมที่2 กีฬา

560119กิจกรรมที่3 งานเลี้ยง

กิจกรรมที่ 4 ทำบุญวันเลี้ยงรุ่น

   
   

 

LOGO นพต.36 รร.ภ.5

   
   

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กองสารนิเทศ สตช.  ตำรวจภูธรภาค 5   ก.สส.ภ.5   ตำรวจภูธรภาค 6  บก.สส.ภ.6  ศฝร.ภ.6
ภ.จว.เชียงราย   ภ.จว.พะเยา
   ภ .จว.ลำปาง  ภ.จว.แพร่  ภ.จว.น่าน  ภ.จว.ลำพูน 
  ภ.จว.เชียงใหม่  .จว.แม่ฮ่องสอน
  
ภ.จว.กำแพงเพชร  ภ.จว.ตาก  ภ.จว.นครสวรรค์  ภ.จว.พิจิตร  ภ.จว.พิษณุโลก ภ.จว.เพชรบูรณ์  ภ.จว.สุโขทัย  ภ.จว.อุตรดิตถ์  ภ.จว.อุทัยธานี   
 

ติดต่อเรา : e-mail  police36box@gmail.com
วันเปิดบ้าน 23 ตุลาคม 2554